“Help a Child Learn” – Program that Supports Quality in Education, Rotary Club Bucharest

Programul “Ajută un copil sa învețe” își propune promovarea performanței școlare în rândul elevilor de școală primară și gimnazială și prevenirea marginalizării elevilor cu rezultate bune la învățătură, dar care provin din familii cu posibilități reduse.

Argumentul Rotary Club București pentru acest program este acela că fiecare elev are dreptul la performanțe și la atingerea propriilor standarde și idealuri. De multe ori, elevi cu potențial deosebit și dorință puternică de învățare nu-și pot atinge obiectivele din cauza situației materiale. Edificator în acest sens este și mesajul primit de la un profesor: “Copiii fără susținere materială sau din familii care întâmpină greutăți doresc să-și depășească condiția și ei știu că această depășire o pot face numai prin învățătură”.

Proiectul a fost inițiat în 2012 și derulat în fiecare an cu succes, anul acesta ajungând deja la a 3-a ediție.

Beneficiarii programului de anul acesta au fost 20 copii de la Școala nr.131 Ferentari (5 elevi din clasele I-IV și 15 elevi din clasele V-VIII) cu rezultate bune la învățătură, dar care provin din familii cu posibilități reduse. Selectarea lor pe baza criteriilor comunicate de membrii Clubului s-a făcut cu ajutorul și la recomandarea cadrelor didactice.

Din fondurile strânse exclusiv de la membrii Clubului Rotary București a fost pus la dispoziție, pentru fiecare copil selectat în program, un buget de 300 lei pentru achiziționarea de rechizite școlare, materiale pentru realizarea activităților educative, ghiozdane etc.

De asemenea, membrii clubului au avut prilejul să participe cu entuziasm, alături de cadrele didactice și copiii însoțiți de părinții sau bunicii lor, la operațiunea propriu-zisă de achiziționare a materialor necesare educației.

În ultimii ani, Rotary Club București și-a îndreptat atenția în special asupra tinerei generații, punând accent pe educație, sănătate și cultură. Astfel, multe din proiectele derulate au vizat sprijinirea elevilor cu rezultate școlare bune, dar cu posibilități materiale reduse.