Rotary Club București

Rotary este o organizaţie mondială ce grupează peste 1,4 milioane de reprezentanţi ai elitei profesionale, de afaceri și lideri ai comunităţilor locale. Membrii cluburilor Rotary, cunoscuţi și sub numele de Rotarieni, oferă servicii umanitare și încurajează promovarea standardelor etice ridicate în toate profesiile, ajutând la instaurarea păcii și înţelegerii în lume.
Astăzi există 46.000+ de cluburi Rotary, în peste 200 țări și regiuni geografice. Cluburile sunt apolitice, nereligioase și sunt deschise tuturor culturilor, raselor și credinţelor. Primul club Rotary din lume a luat fiinţă la Chicago, în data de 23 Februarie 1905, la iniţiativa lui Paul Harris, un avocat care a reuşit să grupeze într-un club profesional acel spirit de prietenie pe care l-a simţit în micul oraş al tinereţii sale. Numele Rotary derivă din practica de început a rotaţiei locaţiei întâlnirilor, între sediile membrilor clubului.

Pe măsura dezvoltării fenomenului Rotary, misiunea sa s-a extins dincolo de a servi interesele profesionale și sociale ale membrilor clubului. Rotarienii au început să-și folosească tot mai mult resursele și talentele pentru a contribui la ajutorarea membrilor comunităţilor aflate în dificultate. Dedicarea organizaţiei către acest ideal se reflectă cel mai bine în motto-ul său: A servi mai presus de sine (Service Above Self).

Detalii

În 1945, 49 de Rotarieni au fost membri ai 29 delegaţii la Conferinţa de Cartare a Naţiunilor Unite. Și în prezent Rotary participă activ la conferinţele Naţiunilor Unite, prin trimiterea de observatori la principalele întâlniri, precum și prin acoperire media, acordată Naţiunilor Unite, în cadrul publicaţiilor sale.

Odată cu intrarea în secolul 21, Rotary s-a pliat pe îndeplinirea nevoilor unei societăţi în continuă schimbare, extinzându-și eforturile în a aborda subiecte presante: degradarea mediului, analfabetism, eradicarea foametei pe plan mondial sau copiii supuşi riscului.

După căderea Zidului Berlinului și destrămarea Uniunii Sovietice, mai multe cluburi Rotary au fost cartate sau reînfiinţate în Europa Centrală și de Est.

La mai bine de un secol de când Paul Harris și colegii săi au cartat clubul, care avea să conducă la crearea Rotary International, Rotarienii continuă să fie mândri de istoria lor.

Pâna astăzi, Rotary Internaţional a contribuit cu peste 850 milioane de dolari pentru a imuniza împotriva poliomielitei mai mult de 2 miliarde de copii din 122 țări ale lumii. Rotary încearcă să strângă 200 milioane de dolari, în contrapartida donației de 350 milioane de dolari venită de la Fundaţia Bill & Melinda Gates, până acum strângându-se 100 milioane de dolari.

Detalii

Rotary în România și la Bucureşti.

La 8 aprilie 1929 a fost înfiinţat Rotary Club Bucureşti, fiind cartat de Rotary International la data de 20 mai 1929. Preşedintele fondator a fost Christian Penescu Kertsch. Printre următorii preşedinţi se numără nume ilustre precum Gheorghe Ţiţeica, Prinţul Constantin Basarab Brâncoveanu, Cezar Mereuţă.

Alte Cluburi înfiinţate în România au fost: Timişoara (aprilie 1929), Arad (octombrie 1929), Braşov (octombrie 1930), Cernăuţi (octombrie 1930), Câmpina (septembrie 1933), Cluj (decembrie 1935) și Ploieşti (aprilie 1936).

Între anii 1936-1940, în România a funcţionat districtul Rotary nr. 84. Guvernatori: Christian Penescu Kertsch, Agripa Popescu, Prinţul Constantin Brâncoveanu.

Agripa Popescu a fost singurul român cu o importantă funcţie internaţională: cea de Director al Rotary International, între 1938-1939. În anul 1938, mişcarea rotariană din România a fost întreruptă printr-un decret al Regelui Carol al II-lea prin care s-a dispus încetarea activităţii oricăror asociaţii de persoane.

Renaşterea Cluburilor Rotary în România început în anul 1992, cu sprijinul rotarienilor francezi. În acest an, pe data de 4 mai a fost re-cartat Clubul Rotary Bucureşti, a cărui vechime este de peste 80 de ani, conform evidențelor Rotary International.

Până la 1 iulie 1997, Cluburile Rotary din România au făcut parte din Districtul 1660 (Paris).

În perioada 1 iulie 1997 – 30 iunie 2000, cluburile au fost integrate într-o Regiune Specială de Expansiune Rotariană, guvernată de Rtn Jorg Tschopp – Ambasador Prezidenţial pentru Expansiune.

Datorăm abnegaţiei și pasiunii depuse de domnul Jorg Tschopp și de domnul Andrei Dorobantu, primul guvernator al Districtului, precum și ajutorului domnului Mario Grassi, Director la Rotary International, înfiinţarea, în anul 2000, a Districtului Rotary 2241 România-Republica Moldova, cartare onorată de prezența la Bucureşti a domnului Carlo Ravizza, Preşedinte al Rotary International.

Acum, în România există peste 140 de cluburi Rotary, cu peste 2.700 membri, dintre care în Bucureşti funcţionează șase cluburi: RC Bucureşti, RC Bucureşti Continental, RC Bucureşti Curtea Veche, RC Bucureşti Athenaeum, RC Bucureşti Levant și RC Bucureşti Triumph.

Cluburile Rotary au derulat multe proiecte în Bucureşti, în folosul comunităţii: renovări de școli și orfelinate, dotări pentru spitale, sprijinirea instituţiilor pentru bătrâni, copii sau persoane cu dizabilităţi, dar s-au îndreptat și către tinerii dotaţi, au restaurat opere de artă și muzee. Cluburile Rotary sunt o parte activă a societăţii civile, dorind ca, prin calitatea membrilor și puterea exemplului, să contribuie la dezvoltarea și progresul țării.

Detalii